Purplemask Angelfish (ฮาล์ฟมูน)

Purplemask Angelfish (ฮาล์ฟมูน)ชื่อไทย: ฮาล์ฟมูน
ชื่อสามัญ: Half-Moon Angelfish, Blue-back Angelfish, Venusta Angelfish, Purplemask Angelfish, Blue backed Angelfish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Centropyge venusta (Yasuda & Tominaga, 1969)
เขตการกระจายพันธุ์: พบได้ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และฟิลิปปินส์
ขนาด: โตเต็มที่ราว 14 ซม. (5 นิ้ว)

อุปนิสัย:

เป็นปลาที่เลี้ยงได้ค่อนข้างยากชนิดหนึ่ง ปรับตัวให้เข้ากับที่เลี้ยงได้ยากลำบาก ปัญหาที่พบมักเกิดจากการที่ปลาไม่ยอมกินอาหาร และเสียการทรงตัว ในธรรมชาติพบในบริเวณค่อนข้างลึก อาศัยตามผาหินหรือถ้ำใต้น้ำ ทำให้สามารถว่ายกลับหัวได้  เป็นปลารักสงบ ไม่ควรเลี้ยงกับปลาที่มีความก้าวร้าวและดุร้าย ควรจะใส่ลงไปเป็นตัวแรกๆของตู้ จึงจะมีโอกาสรอดสูงกว่า

หมายเหตุ:
  • เดิมถูกจัดให้อยู่ในสกุล Holacanthus และเปลี่ยนมาเป็น Centropyge และ Paracentropyge ตามลำดับ ก่อนจะถูกจับเข้าไปอยู่ในสกุล Centropyge ดังเดิม
  • พบว่ามีการผสมข้ามพันธุ์กับมัลติบาร์ (Centropyge multifasciata) ด้วยในธรรมชาติ
  • ปลาที่พบจำหน่ายในตลาดปลาสวยงามทั้งหมด ถูกส่งออกมาจากประเทศฟิลิปปินส์

Purplemask Angelfish (ฮาล์ฟมูน)